Category: POPULAR

รูปแบบโดรนมีกี่ประเภทและใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

โดรน หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) เป็นเครื่องมือที่มีไว้ใช้ในการทหาร แต่ปัจจุบันถูกนำมาใช้เพื่อความบันเทิง โดนถูกใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป ซึ่งแต่ก่อนบทบาทของโดรนมีไว้สอดแนมพื้นที่และสภาพแวดล้อมของหน่วยข้าศึก ปัจจุบันโดรนจึงถูกแบ่งออกเป็น 11 ประเภทตามการใช้งานนั้นๆ