เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในการทหารของไทย

โดยอากาศยานทั้งหลาย ไม่ว่าจะทั้งเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ก็ตาม ที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานราชการ จะมีอยู่ประมาณ 1,000 ลำ สำหรับใช้ในงานราชการของประเทศไทย

โดยอากาศยาน ไม่ว่าจะทั้งเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ ล้วนแต่อยู่ภายใต้สังกัดของกองการบินทหารเรือ ซึ่งขึ้นตรงกับกองเรือยุทธการ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยเตรียมพล เฉกเช่นเดียวกับกองเรือต่างๆ ภายใต้สังกัด กร. ใน กบร. แบ่งเป็นหน่วยขนาดกองบินจำนวน 3 กองบิน ได้แก่ กองบิน 1 – 3 หากแต่กองบิน 3 ที่เป็นกองบินประจำเรือทำหน้าที่ บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ถูกเรียกว่า ‘หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร’ อย่างไรก็ตามในแต่ละกลุ่มใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นฝูงบินย่อยลงไปอีก นอกจากนี้ยังมีการจัดหน่วยตามแบบ Type organization เช่น อากาศยานในฝูงบินเดียวกัน ก็จะเป็นรุ่นเดียวกัน อันมีขนาดหรือสมรรถนะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติภารกิจที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย อากาศยานใน กบร. ทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยรบต่างๆ ของ ทร. ทั้งหมด ทั้งหน่วยงานในสังกัดของ กร. เอง ได้แก่ กองเรือผิวน้ำ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) หรือหน่วยนอกสังกัด กร. ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) รวมทั้งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ใช้สำหรับขั้นตอนปฏิบัติภารกิจจริง โดยอากาศยานจาก กบร. จะทำงานขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจของทัพเรือภาคที่ 1 – 3 หรือของกองทัพเรือ โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยใช้กำลัง รวมทั้งมีการจัดหน่วยงานในลักษณะ Task organization เฉกเช่นเดียวกันกับเรือจากกองเรือต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2017 ผู้สื่อข่าว BBC ของประเทศไทย รายงานว่า ณ ปัจจุบัน มีเฮลิคอปเตอร์รุ่น Bell AH-1F Cobra ประจำการอยู่ทั้งหมด 7 ลำ โดยจำนวน 4 ลำ ซื้อเป็นเครื่องใหม่ เข้าประจำการ ปี 2534 โดยตกไป 1 เครื่องขณะกำลังซ้อมปี พ.ศ.2543 ตามด้วยซื้อเครื่องมือ 2 จากกองทัพบก ประเทศสหรัฐฯ มาเปลี่ยนแปลงสภาพอีก 4 เครื่อง พร้อมนำเข้ามาใช้ในปี พ.ศ. 2555

นอกจากนี้แหล่งข่าวยังกล่าวอีกด้วยว่า โดยโครงการจัดซื้อในระยะแรก จะมีการเกี่ยวพันธ์กับงบประมาณ ในการจัดหาเข้ามาทดแทน 6 เครื่อง ต่อมาคณะกรรมการฯ เกิดความสนใจในเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1Z Viper และ เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64 Apache ของประเทศสหรัฐฯ , เฮลิคอปเตอร์โจมตี AW-129 จากอิตาลี ตามด้วยเฮลิคอปเตอร์โจมตี Z-10 จากประเทศจีน สุดท้ายคือเฮลิคอปเตอร์โจมตี Mi-28 จากรัสเซีย

โดยเว็บไซต์ของ Bell Helicopter เรียก Bell AH-1Z ว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีซึ่งมีความเจริญที่สุดของโลก สามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่า , ยิงไกลกว่า และเข้าบุกอย่างรวดเร็วกว่า นอกจากนี้ยังมีประจำการอยู่แล้ว ในนาวิกโยธินของสหรัฐ สำหรับราคาเครื่องใหม่ตกลำละ 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 1.04 พันล้านบาท ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีการซื้อเพื่อนำมาใช้งานทางธุรการ หากแต่ครั้งนี้ปี 2017 จะเป็นการซื้อแบบโจมตี