Day: December 25, 2017

อากาศยานไร้คนขับ”โดรน”ประโยชน์ที่ใช้ในกองทัพ

quadrocopter.11

อย่างที่รู้กันว่าโดรนคืออากาศยานไร้คนขับที่มีความแตกต่างจากขีปนาวุธตรงที่ว่าโดรนสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ เป็นพาหนะที่สามารถควบคุมด้วยมนุษย์ได้ สามารถบินได้ต่างระดับใช้งานเป็นเครื่องไอพ่นหรือเครื่องยนต์ลูกสูบ ส่วนขีปนาวุธจะมีลักษณะคล้ายกับขีปนาวุธนำวิถีเสียมากกว่า