Day: July 31, 2019

พาส่องเครื่องบิน ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุด

‘การบินไทย’ พร้อมต้อนรับ ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ เข้าฝูงบินเป็นวันแรก โดยเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด โดยการบินไทยจะนำมาใช้ประจำระยะยาว นอกจากนี้ยังมีแผนนำ A350 เข้ามาประจำมากถึง 12 ลำ ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ นั่งสบาย พร้อมให้ความรู้สึกถึงความทันสมัย   ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ คือ เครื่องบินโดยสาร 2 เครื่องยนต์ มีพิสัยการบินระยะไกล รวมทั้งมีเทคโนโลยีอากาศยานชั้นสูง สำหรับจุดเด่นสำคัญที่สุดของ ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ คือ เรื่องของวัสดุซึ่งนำมาใช้สร้างเครื่องบิน โดย ‘AIRBUS A350-1000 XWB’ จัดเป็นเครื่องบินรุ่นแรกของโลก ที่ใช้ ‘Carbon Fibre Reinforced Polymer’โดยเป็นวัสดุมีความแข็งแรงมาก หากแต่มีน้ำหนักเบา อีกทั้งยังมีความพิเศษ ซึ่งช่วยในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงขึ้นกว่าเครื่องบินโดยสารรุ่นอื่นๆ นอกจากนี้ ‘AIRBUS A350-1000 […]